Verden er så stor, så stor

I dette kapitlet lærer du om

  • å lage fortellinger ved å bruke ord, lyd og bilde
  • å uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra ulike tider og kulturer
  • at barn har forskjellige erfaringer og kunnskaper i forskjellige deler av verden
  • å uttrykke egne meninger
  • at alle trenger venner, og at vi må ta vare på vennskap

Her finner du oppgaver knyttet til dette kapitlet.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.03.2008

© Cappelen Damm AS