Barn i bøker

Ill.: Anne Britt MeeseIll.: Anne Britt Meese

Hva kan bøker handle om?

 

På biblioteket kan du låne bøker gratis. Mange skoler har også skolebibliotek. Gå på biblioteket og lån bøker du har lyst til å lese!

Nettoppgavene til dette kapitlet handler blant annet om Ivan og Tove, foruten griser og mus.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.10.2007

© Cappelen Damm AS